Khung dẫn hướng (Bộ dẫn hướng màng)

Là một thiết bị trục nằm ở vị trí giữa trong bộ dẫn hướng

Contact us

 
Khung dẫn hướng (Bộ dẫn hướng màng)

1. Kích thước nhỏ, không chiếm nhiều diện tích để tiến hành dẫn hướng.
 
2. Động cơ DC truyền động, tốc độ tối đa 250 m/phút.
 
3. Chiều rộng con lăn tùy chọn 200~500mm.
 
4. Vật liệu con lăn tùy chọn nhôm, cao su, silicon, nút bần.
 
5. Khung dẫn hướng cần dùng chung với EPC hoặc CPC.
 
6. Sản xuất tại Đài Loan, không dễ hư hỏng, tuổi thọ cao.


Pivoting Guide Frame (Center Pivot Web Guider)

1. Small size, guiding within minimum space.
 
2. DC Motor driven, max line speed 250m/min.
 
3. Roller width choice : 200~500mm
 
4. Roller choice: Aluminum, Rubber, Silica, Cork.
 
5. Center Pivot Guider should work with EPC or CPC.
 
6. Made in Taiwan, reliability and durability.