Khung dẫn hướng BF (Bộ dẫn hướng màng)

Là một thiết bị trục nằm ở vị trí giữa trong bộ dẫn hướng

Contact us

 
Khung dẫn hướng BF (Bộ dẫn hướng màng)

1. Khung dẫn hướng BF thích hợp với chiều rộng con lăn từ 1000-3000mm.
 
2. Tùy nhu cầu sử dụng mà lựa chọn thiết bị truyền động thủy lực hay điện.
 
3. Vật liệu con lăn tùy chọn nhôm, cao su, silicon, nút bần.
 
4. Khung dẫn hướng cần dùng chung với EPC hoặc CPC.
 
5. Sản xuất tại Đài Loan, không dễ hư hỏng, tuổi thọ cao.


Pivoting Guide Frame BF (Center Pivot Web Guider)

1. The BF type Frame Guide System is used for the roller width from 1000~3000mm.
 
2. Especially suitable for blown film extruder, plastic or paper process machine.
 
3. Electrical or Hydraulic Actuator choice for requirements.
 
4. Roller choice: Aluminum, Rubber, Silica, Cork.
 
5. Center Pivot Guider should work with EPC or CPC.
 
6. Made in Taiwan, reliability and durability.