Bộ sàng biên dạng thủy lực (TOUGU DENKI Việt Nam)

Bộ sàng biên dạng thủy lực chất lượng cao, lực đẩy lớn tải trọng 3 tấn, tiếng ồn thấp, độ chuẩn xác 1mm.

Contact us

 
Bộ sàng biên dạng thủy lực

1. Cảm biến quang điện dò tìm bằng phương pháp chiếu, độ chuẩn xác 1mm.
 
2. Thích hợp với các vật liệu trong suốt và không trong suốt, mắt lưới, vải không dệt, vải dệt v.v.
 
3. Thiết bị truyền động thủy lực chất lượng cao, lực đẩy lớn tải trọng 3 tấn, tiếng ồn thấp, không tràn dầu.
 
4. Tốc độ theo dõi có thể tùy chỉnh theo nhu cầu.
 
5. Sản xuất tại Đài Loan, phần điều khiển trong bộ dẫn hướng đều sử dụng chất bán dẫn không mối tiếp xúc, không dễ hư hỏng, tuổi thọ cao.


Hydraulic Edge Position Controller

1. Photoelectric edge guide sensor detects by projection, easy to use without setting, accuracy 1mm.
 
2. Detects any material : clear and opaque materials, reflective steel, meshes, nonwoven, clothes,…etc.
 
3. Hydraulic Actuator is consistent quality, high thrust for load 3 tons, low noise, no oil leakage.
 
4. Adjustable trace speed for the requirements.
 
5. Made in Taiwan. Internal web aligner system has contactless semiconductor control that provides reliability and durability.